När du slutar med nikotin kommer du antagligen att känna att något saknas i ditt liv. Det ska man ha respekt för och ta på allvar. Reaktioner som irritation, magont, stress osv är vanliga. Men tänk på att de fysiska och psykologiska biverkningarna avtar efter hand.

qvitt-en-god-affar

Att sluta snusa eller röka är riktigt svårt. Det är inte bara nikotinabstinensen som ska hanteras, det är minst lika tufft att förändra vanemönster. För många har snus varit en identitet och en kompis och använts som belöning och trygghet.

Fysiska biverkningar…

Biverkningar från nikotinabstinens kan visa sig på flera olika sätt. Det är allra värst under de första dagarna, men avtar sedan efter hand.

…och psykologiska

De psykologiska biverkningarna handlar om när du brukar använda nikotin. Till exempel i samband med att du fikar, träffar kompisar eller njuter av en god måltid. Det här beroendet är ofta svårare än det fysiska och kan bestå i flera år. Nedan har vi listat några av de vanligaste biverkningarna.

  • Irritation
  • Surhet
  • Svettning
  • Impulsivitet
  • Magont
  • Sötbegär
  • Hunger
  • Varierad intensitet av snusbegär vid till exempel frukost, bilkörning eller alkoholintag

Värst under de första dagarna

Behovet av nikotin är värst under de första dagarna, men avtar sedan successivt. De fysiska och psykologiska biverkningarna kan vara jobbiga för din omgivning. Därför är det bra om dina närstående är medvetna om vad som händer i kroppen, så blir det enklare för dig och trevligare för din omgivning.


WEBBSHOP

Kommentarer

Uncategorized